עשות משפט

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

 

עיוני תפילה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

 

בטחון והשתדלות

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

Faith In God Versus Human Effort

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

גניבה וגזילה - פרקי יסוד

הוצאת מוסד הרב קוק (תשס"ב)

 

החיים בהלכה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

 

פמיניזם ויהדות

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

ספירטואליזם ויהדות 

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

 

אב בדעת

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

 

רזי-ה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

 

מאמרי אברהם

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)