שיקול דעת מוקטן 120 160
שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע

חיבור זה עוסק בממשק שבין הלכה ומדע בעיקר בסוגיית בדיקות אבהות באמצעות דם ורקמות. החיבור סוקר את דעות הראשונים, מביא דעות קוטביות של האחרונים, בוחן את הפרקטיקה הנוהגת ואת הגישה המדעית המודרנית, ולבסוף אף דן בפסיקת בתי הדין הרבניים ופוסקי זמננו בניסיון למצוא פתרון ליחסים האמביוולנטיים שבין דת למדע.
חיבור זה יצא בשנת תשנ"ב בהוצאת "מחשבות".

רשימת אזכורים
  • תמ"ש (ת"א) 87471/00 פלוני (קטין) נ' פלוני, תשסא (2001) 801 (2004)

  • תמ"ש (ת"א) 43690/03 א. ה נ' מ. מ (פורסם בנבו, 25.10.2006)

  • תמ"ש (ת"א) 87471/00 אלמונית נ' פלוני (פורסם בנבו, 08.01.2004)

  • תמ"ש (ת"א) 76760/01 ס.נ. נ' כ.ש.א. (פורסם בנבו, 05.09.2004)