אב בדעת – מאמרים במגוון נושאים תורניים

מאמרים במגוון נושאים תורניים כגון: מקח כפוי, תוצאות בטלותו של סעיף התחייבות למתן גט בהסכם גירושין, מהותו של תנאי במשפט העברי, גמירות דעת יוצרת לעומת גמירות דעת המשלימה עם הקיים, על הגניבה ועל הגזלה ועל מה שביניהם, אחריות השומר בנכס מבוטח, פסקו הנסתר של רש"י לפתרון בעיית הריבית ומהותה של שליחות, דעת המיעוט בהכרעה שיפוטית במשפט העברי, תפקיד המילים ומשמעותן, רגשי נקם במערכת הענישה, זמן בראשית וזמן בית דין, שימוש לרעה בזכות במשפט העברי (כופין על מידת סדום), כופין על לפנים משורת הדין, גדול השלום – השלום כערך על, האישה בהליך השיפוטי, אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות, שלבי הגיור ומרכיביו ומשקלם ההלכתי וההגותי, מהותה של תפילה ומהותו של זמן, גאולה על פי דין וגאולה למעלה משורת הדין, בין צדיק לבין בעל תשובה, מוטיב המעגליות כעקרון בסיס בספרות חז"ל, מהי הרת עולם, תורה עם דרך ארץ, תשלום מס הכנסה כקיום של מצוות צדקה ומעשר כספים, לא תעמוד על דם רעך, פיקוח נפש בעיתות מלחמה, הכרעות בין נפש לנפש, אימתי נוטלים סיכון ואימתי אין סומכין על הנס, הסתכנות בשביל פרנסה, משקלה של הכוונה בפרסום לשון הרע, ועוד.
הוצאת שואב בע"מ תשע"ג.

רשימת אזכורים
  • בע"מ 7272/10 פלונית נ' פלוני (פורסם בנבו, 07.01.2014)

  • ע"פ 9647/10 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 03.01.2013)