By the Light of the Maharal

הוצאת "פלדהיים" (תשפ"ב)

לאור רבי צדוק
לאור רבי צדוק הכהן

הוצאת "פלדהיים" (תשפ"א)

לאור המהרל
לאור המהר"ל

הוצאת "פלדהיים" (תש"פ)

לאור קדושת לוי

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ט)

עשות משפט

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

 

עיוני תפילה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

עיוני תפילה
INSIGHTS INTO TEFILLAH

הוצאת פלדהיים (תשע"ט)

גניבה וגזילה – פרקי יסוד

הוצאת מוסד הרב קוק (תשס"ב)

 

החיים בהלכה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

 

פמיניזם ויהדות

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

בטחון והשתדלות

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

אב בדעת

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

 

רזי-ה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

 

ספירטואליזם ויהדות 

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

מאמרי אברהם
מאמרי אברהם

הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)

 

Faith In God Versus Human Effort

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע

הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

לאור החיים 

 

לאור שפת אמת כריכה קדמית
לאור שפת אמת 

 

WhatsApp Image 2023-01-16 at 13.03.04
לאור שם משמואל 

 

תמונת כריכה לאור תפארת שלמה
לאור תפארת שלמה 

 

תמונת כריכה לאור ימים נוראים
לאור ימים נוראים