דיני הלוואות
מאת ד"ר אבי וינרוט, פרופ' ברק מדינה

הספר עוסק בשני התחומים העיקריים שבדיני ההלוואות: שיעור הריבית המירבי שאותו רשאים מלווים לגבות ובחובות הגילוי המוטלות עליהם. הספר דן בנסיונות ההתמודדות עם נסיונות לעקוף את הוראות הדין הכופות שעניינן קביעת שיעורי ריבית מירביים, תוך ניצול הימנעותו של המחוקק מלהגביל את שיעור הריבית בהלוואות שאינן צמודות ערך. כמו כן דן הספר במעמדם המיוחד של גופים העוסקים במתן הלוואות לציבור.
שופטת בית המשפט העליון דליה דורנר כתבה בהקדמה לספר זה:
"בהעמקה ובבהירות גם יחד מציגים המחברים את דברי החקיקה הרבים שלעניין, כפי שנתפרשו בפסיקה עניפה, וכל זאת על רקע התשתית הכלכלית שביסוד הסכמי ההלוואה. המחברים אף לא נמנעו מהצגה שקולה של דעותיהם שלהם, הפרשניות, ואף הביקורתיות, מקום שבו הדבר התבקש. אין לי ספק כי החיבור ימצא את מקומו ככלי עזר חשוב לציבור הגדול הנזקק לתחום דיני ההלוואות".

רשימת אזכורים
 • ע"א 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' קריסטין הורש, פ"ד סג (3) 248 (2009).

 • ת"צ (מרכז) 6859-01-15 אלבט תאורה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20.12.2015).

 • ת"א (ת"א) 2205-04 אסטוריה אינווסטמנטס לימיטד נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 13.01.2010).

 • ה"פ (ת"א) 15159-04-10 אסתר גמליאל נ' שרגא בודה-כונס נכסים (פורסם בנבו, 07.06.12).

 • ע"א (ת"א) 13801-02-13 פרי לילי ליה נ' דרור צזנה (פורסם בנבו, 14.08.2014).

 • ח"א (י-ם) 8002/02 המפקח על הבנקים נ' הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ (פורסם בנבו, 05.05.2009).

 • ת"א (ת"א) 42876/03 עאמר עאדל נ' מיסטר מאני ישראל 1997 בע"מ (פורסם בנבו, 08.08.2006).

 • ת"א (ת"א) 55107-06 פאיזולו זאידולייב נ' בנק לאומי משכ. סניף משרד ראשי (פורסם בנבו, 11.07.2010).

 • ת"א (כ"ס) 2706/03 בנק לאומי סניף שדרות בנימין נ' גניש ברנרד ברוך (פורסם בנבו, 01.01.2004).

 • ת"א (ת"א) 16151/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מאיר הוניגבוים (פורסם בנבו, 03.05.2007).

 • בש"א (ת"א) 133726/01 יואלה שפירא נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 27.05.2002).