123
לאור המהר"ל

הוצאת פלדהיים (תש"פ)

עיון בפרשת השבוע ובמהותם של מועדי ישראל לאור דבריו של המהר"ל, פותח פתח לראות מחזה
חדש, שונה לגמרי, מקורי כל כך ומרהיב ביופיו. זהו אור חדש בפרשה המאפשר לעמוד על משמעויות
עמוקות ונהדרות, מפתיעות וחדשניות. פרשה שמעיינים בה לאורו של המהר"ל – היא פרשה אחרת.
יש פרשה אחת עד לעיון במהר"ל ופרשה שונה אחרי העיון בדבריו.