לאור רבי צדוק

יצא בהוצאת "פלדהיים" (תשפ"א)

ספר המבאר את הגיונותיו העמוקים של רבי צדוק הכהן מלובלין על פרשת השבוע ועל המועדים ובתוך כך מבאר מושגי יסוד חיוניים בהגותה של חסידות. עומק הדברים אינו גורע מבהירות הרעינות המונגשים לציבור הרחב באופן מובן ושווה לכל נפש.