מאמרי אברהם מוקטן 120 160
מאמרי אברהם – קובץ מאמרים במשפט עברי

ספר זה עוסק במגוון של נושאים עיוניים כגון: זה נהנה וזה לא חסר, קניין ד' אמות ושליחות, מוקצה למצוותו, ביטול גובה הסוכה, חליפין בקידושין, פסולי יוחסין וגורמיהם, בגדרי אפוטרופוס ובגדרי אב, המביא גט בארץ ישראל, תכלת בכלאיים, זריקת רשויות בשבת, גיור כהלכה.