מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח
מאת ד"ר אבי וינרוט

ספר זה מבוסס על עבודת המ.א של ד"ר אבי וינרוט שנערכה באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אהרן נמדר. הספר רלבנטי לעמותות, קופות גמל, קופות חולים, אגודות ספורט, מוסדות תרבות, מוסדות דת, ועדי עובדים, אגודות צדקה ורשויות מקומיות. הספר עוסק בפטור הניתן ל"מוסד ציבורי" ולמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) מתשלום מס הכנסה ומע"מ. בכלל זה מתייחס הספר לסוגיות פרקטיות כגון מלכ"ר כצרכן, מלכ"ר כיבואן, מלכ"ר כמלווה כספים, מלכ"ר כמוכר או כמשכיר מקרקעין, מלכ"ר כקונה או כשוכר מקרקעין, הפקעה, מס שכר, פעילות מלכ"ר באיזור יהודה ושומרון ואף בתכנון מס ע"י מלכ"ר. הספר משלב בין המישור הפרקטי למישור העיוני, צוטט בפסקי דין רבים של כל ערכאות השיפוט וזכה לתפוצה רחבה ביותר. הספר יצא בהוצאת חושן למשפט בע"מ.

רשימת אזכורים
 • ע"א 4030/03 מפעלי גרנות נ' מס הכנסה   פקיד שומה למפעלים גדולים(פורסם בנבו, 02.07.2007)

 • בג"ץ 10893/08 עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר (פורסם בנבו, 23.08.2012)

 • ע"א 1919/10 מנהל המכס ומע"מ נ' עיריית אשקלון (פורסם בנבו, 29.09.2012)

 • ע"א 5243/13 עמותת יד הרב הרצוג נ' מנהל מס ערך מוסף ירושלים (פורסם בנבו, 17.11.2014)

 • ע"א 10829/02 מנהל מס ערך מוסף אשדוד נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון (פורסם בנבו, 10.08.2005)

 • דנ"מ 6673/12   עטרת בנות ירושלים נ' משרד הפנים- הממונה על מחוז ירושלים (‏23.3.2015)

 • ע"ש (ת"א) 1/96 מכבי שירותי בריאות נ' מנהל מס ערך מוסף, תשסג (1) 172 (2003)

 • ע"מ (י-ם) 12863-11-10 יד הרב הרצוג איחוד מפעלים תורתיים-ספרותיים-אמ"ת בירושלים נ' מנהל מע"מ ירושלים (פורסם בנבו, 10.04.2013)

 • ע"ש (י-ם) 293-09 ועד ההקדשות הבוכרים נ' מנהל מע"מ (פורסם בנבו, 30.07.2012)

 • ו"ע (ת"א) 1206/02 מכבי קרן נ' מס שבח תל אביב (פורסם בנבו, 11.10.2005)

 • ו"ע (חי') 6067/06‏ ‏ שירותי בריאות כללית לאגודה עותמנית נ' מנהל מיסוי מקרקעין (6.9.2007)