ספירטואליזים מוקטן 120 160
ספירטואליזם ויהדות

הוצאת משרד הביטחון במסגרת הסדרה של "אוניבריסטה משודרת" תשנ"ו)

ספר זה עוסק בהבחנה שבין דת לבין כישוף ומגיה, עוסק בגישתו היחודית של הרמב"ם, ופורש מניפה רחבה של מקורות המתייחסים לסוגיות טעונות כגון: ברכות של רבנים ואדמו"רים, החיוב של "תמים תהיה עם אלוקיך", ואף בסוגיות כגון גלגול נשמות, דיבוק שדים, פניה אל המתים וקבלה מעשית. הספר זכה לתהודה רבה, והוא ניחן בשפע של מקורות מחד גיסא ובבהירות רבה והצגת הנושא באופן רהוט, קולח, קוהרנטי ומרתק.