עיוני תפילה

הוצאת פלדהיים (תשע"ד)

ספר זה  עוסק בניסיון להבין את מהותה של תפילת האדם. השאלות הנדונות בספר זה יסודיות הן. אין אלו שאלות הנוגעות להבנת פשרן של מילים. אלו שאלות הנוגעות להבנת פשר המעשה עצמו! סוגיה זו קשה היא וצריכה עיון. 'עיון תפילה'! המחבר ניתח סוגיה זו ביסודיות ובבהירות, באופן סדור וקולח תוך סקירה רחבה של המקורות. כמו כן, עוסק הספר בנושאים יסודיים כגון: הכוונה בתפילה, ההכנה הדרושה לתפילה, תפילה על החולה, תפילת נשים, תפילת הכהנים, ומהותו של קדיש. למעשה זהו "ספר חובה" לכל מי שמבקש לדעת תפילה מהי. מי שאינו מודע לפשר מעשה התפילה עלול "לעבור על ידה" במשך חיים שלמים ולא להגשים את מהותה ותכליתה. ספר זה עונה על שאלות יסוד ומחדד תובנות חיוניות להבנת פשר התפילה. המקורות הרבים מוגשים באופן סדור, בהיר וקולח, המלכד את הפרטים למכלול ויוצר תמונה שלמה, סדורה ובהירה. על חשיבות הספר ועל דרך העיון וההתנסחות הייחודיים של המחבר, עמדו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, שנתנו הסכמות לספרי המחבר.
"הספר מקיף את דעות הראשונים והאחרונים בבהירות רבה, מסכם את הסוגיות בשפה ברורה, ובכלל ערוך בטוב טעם ודעת, עד כי כל מעיין עשוי להפיק ממנו תועלת רבה ולהתבשם מדברים ישרים וברורים". (מדברי הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א)

"לדידי חזי לי ספרא דמארי הטב, ספר עיוני תפילה להאי גברא יקירא, איש חמודות ולו עשר ידות, מוהר"ר עו"ד אברהם וינרוט נר"ו, ומאוד נהניתי מטוב טעמו וישרות דבריו".
(מדברי הרב שלמה פישר שליט"א)

"ספר מופלא, מלא על גדותיו, חידושי תורה מרהיבים ומקיפים, במצוות "לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם – זו תפילה"… טביעת אצבעות כישרונותיך העילויים מבצבצים ומכריזים 'ברקאי'".
(מדברי הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט"א)