רזיה מוקטן 120 160
רזי-ה  – סוגיות מודרניות בראי ההלכה

ספר זה עוסק במגוון סוגיות מודרניות בעין ההלכה ובכלל זה: הרמת מסך והטלת חיוב אישי על בעלי מנויות בחברה בע"מ; הפקעת מקרקעין; חכמה לאחר מעשה: פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה: משקלה של הכוונה בלשון הרע; שיימינג (ביוש): פיקוח נפש בעיתות מלחמה; אחריות שומר בנגס מבוטח: רגשי נקם במערכת הענישה: שימוש לרעה בזכות (כופין על מידת סדום) האישה בהליך השיפוטי: השלום כערך על ותורה עם דרך ארץ.