גניבה וגזילה  – פרקי יסוד

הוצאת מוסד הרב קוק (תשס"ב)

ספר זה עוסק בהיבטים העיוניים של גניבה וגזלה במשפט ההלכה, לרבות ההגדרה של עוולת הגניבה כעוולה קניינית, בחינת הכוונה העומדת בבסיס עוולות הגניבה והגזלה, הגדרת מעשה הגניבה והגזלה ובחינת מהותו, סוגיית הגונב מן הגנב, שינוי בחפץ הגנב, יאוש מחפץ גנוב, יאוש בצירוף שינוי מעשה או שינוי רשות וכיו"ב סוגיות עיוניות.
הרב דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת "חברון" כנסת ישראל בירושלים, ציין ביחס לספר זה:
"וכאשר זכיתי, לראות את ספרו של ידידי המחבר בענייני גניבה וגזלה, רחב ליבי ועמדתי משתאה ומתפעל איך הצליח להוציא מתחת ידו יצירה מופלאה זו, ועם טרדותיו הרבים הצליח להעמיד העניינים הקשים והעמוקים ביותר בקרן אורה, והצליח להאיר בבהירות נפלאה ובשפה רהוטה מושגים קשים, שיהיו לנחלת הרבים המתענגים על ספריו".