החיים בהלכה מוקטן 120 160
החיים בהלכה

הוצאת פלדהים, תש"ע.

ספר זה עוסק בערך החיים ובנגזרותיו, ובכלל זה דן בשורה של סוגיות חמורות כגון: שבת ופיקוח נפש, הגדרת "סכנה" ביחס לחולה שיש בו סכנה והגדרת פעולות כמצילות חיים, פעולות הנעשות כדי להימנע מסכנה של ציבור, פעולות הנעשות כדי להימנע מסכנה עתידית, מצבי מלחמה, פיקוח נפש וזכויות הקניין, חיובים הנובעים מהכלל של "לא תעמוד על דם רעך", מהותה של חובת ההצלה מפני רןדף וההלכות הנלמדות מכך, הסתכנות לצרכי פרנסה, הכרעות בין נפש לנפש וכיו"ב נושאים שברומו של עולם הפרקטיקה והעיון.