עשות משפט

יצא בהוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)

הספר דן בסוגיות הבסיסיות ביותר של דיון משפטי. למעשה, כל מי שעוסק בעשיית משפט נדרש לדעת ולהבין על בוריים את עקרונות היסוד של ההליך המשפטי שבהם עוסק הספר. בכלל זה: סמכות בית-הדין, דין ופשרה, טוהר השיפוט וגדרי איסור שוחד ונגיעה אישית, טוהר העדות, דעה מוקדמת של דיין ודין "עביד איניש לאחזוקיה בדיבוריה", שוויון דיוני, ייצוג משפטי על-ידי עורך-דין או טוען, דין מרומה, מדיניות שיפוטית, משקלה של דעת המיעוט, עינוי דין ועוד.